1. Επιλογή

Εντοπίζουμε θέματα, του Πανπειστήμιου μας, που επιδέχονται βελτίωση και μπορεί να αφορούν ποικίλους τομείς.

3. Έλεγχος

Ελέγχουμε και υποστηρίζουμε κάθε ομάδα ώστε να προοδεύει και να επιτυγχάνει συστηματικά τους στόχους της.

2. Ομάδα

Δημιουργούμε μια νέα ομάδα ανθρώπων που καταπιάνεται αποκλειστικά με ένα από αυτά τα θέματα.