Κάτοψη Πανεπιστημιούπολης Βουτών

Σύρετε το ποντίκι σας πάνω από μια περιοχή και επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες.

Φοιτητικό Κέντρο Θέατρο Μαρία Μανασσάκη Φοιτητική Λέσχη-Εστιατόριο Α' Γυμναστήριο και Αίθουσα Αθλοπαιδιών Κλειστό Κολυμβητήριο Τμήμα Χημείας Βιβλιοθήκη (ΣΘΕΤΕ) Τμήμα Φυσικής και Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Ιατρικής Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Κτίριο Διοίκησης ΙΙ - Φοιτητική Μέριμνα Κτίριο Διοίκησης Ι Σταθμός ΣΤ Σταθμός Ε Σταθμός Δ Σταθμός Γ Σταθμός Α Σταθμός Β Ποδηλατόδρομος

Φοιτητικό Κέντρο

Λειτουργεί παρέχοντας τις υπηρεσίες του από το 2002, φιλοξενώντας τις ψυχαγωγικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και ακαδημαϊκές εκδηλώσεις των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και των μελών εν γένει της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και άλλων φορέων γνώσης και πολιτισμού, αγκαλιάζοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Θέατρο Μαρία Μανασσάκη

Αμφιθέατρο «Μαρία Μανασσάκη» χωρητικότητας 185 θέσεων πλήρως εξοπλισμένο για να υποστηρίζει θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, συνέδρια.

Φοιτητική Λέσχη-Εστιατόριο Α'

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει δύο εστιατόρια που βρίσκονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Η λειτουργία και διαχείρισή τους έχουν ανατεθεί, κατόπιν διαγωνισμού, σε ιδιώτη ανάδοχο.

Γυμναστήριο και Αίθουσα Αθλοπαιδιών

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο είναι ο κατ' εξοχήν ανοικτός χώρος συνάντησης όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας με κοινούς σκοπούς και στόχους την προσωπική ικανοποίηση, τη βελτίωση της υγείας όλων των μελών του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και την επίτευξη μιας καλύτερης ποιότητας ζωής.

Κλειστό Κολυμβητήριο

Η κλειστή πισίνα του γυμναστηρίου είναι μήκους διαδρομής 25 μέτρων και είναι θερμαινόμενη.

Τμήμα Χημείας

ο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε το 1985 και είναι σήμερα το καλύτερο Τμήμα Χημείας στην Ελλάδα - σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση που έγινε το Απρίλιο του 2011, και από τα πλέον ανταγωνιστικά στο διεθνές προσκήνιο.

Βιβλιοθήκη (ΣΘΕΤΕ)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου -που υποστηρίζει τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες Αγωγής- και τη Βιβλιοθήκη Ηρακλείου στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου -που υποστηρίζει τη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΕΤΕ) και την Ιατρική.

Τμήμα Φυσικής και Τμήμα Βιολογίας

Το Τμήμα Φυσικής μετά από σταθερή και συνεπή πορεία περίπου τριάντα ετών από την ίδρυση του έχει καταξιωθεί διεθνώς ως ο κορυφαίος χώρος παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης της επιστήμης της Φυσικής στην Ελλάδα.

Το Τμήμα Βιολογίας καλλιεργεί την επιστημονική σκέψη και παρέχει στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο άτομα άρτια εκπαιδευμένα να υπηρετήσουν την επιστήμη της Βιολογίας.

Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Το Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, είναι ένα τμήμα με διεπιστημονικό χαρακτήρα που προσφέρει υψηλής ποιότητας μαθηματική εκπαίδευση. Καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας.

Σχολή Ιατρικής

Το Τμήμα Ιατρικής ανήκει στην Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Kαλύπτει 26.000 τ.μ. περίπου, αποτελούμενο από τον κεντρικό πυρήνα που περιέχει τα αμφιθέατρα και άλλες αίθουσες διδασκαλίας, τις Διοικητικές υπηρεσίες καθώς και το Μουσείο Ιατρικής.

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών από την δημιουργία του είχε ισχυρό ερευνητικό προσανατολισμό. Από την έναρξη λειτουργίας του το Τμήμα συνεργάζεται στενά με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Τα μέλη του Τμήματος σε όλη την πορεία του Τμήματος και ακόμη περισσότερο σήμερα διατηρούν σημαντικές διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με τη βιομηχανία σε θέματα καίριου ενδιαφέροντος.

Κτίριο Διοίκησης ΙΙ - Φοιτητική Μέριμνα

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέσα από τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας, υποστηρίζει και προωθεί δράσεις στήριξης των φοιτητών, καθώς και δράσεις για την πνευματική καλλιέργεια και την προσωπική ανάπτυξη τους, ενώ τους βοηθάει να διερευνήσουν αλλά και να βιώσουν τις διαφορετικές πτυχές της φοιτητικής ζωής.

Κτίριο Διοίκησης Ι

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως και η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Συστημάτων Τεχνολογίας συνιστά το ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο της υπηρεσιακής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σταθμός ΣΤ

Γυμναστήριο/Κολυμβητήριο

Σταθμός Ε

Βιβλιοθήκη/Φοιτητικό Κέντρο/Εστιατόριο Α'

Σταθμός Δ

Χημικό/Βιολογικό

Σταθμός Γ

Στάση λεωφορείου "Πανεπιστήμιο 1"

Σταθμός Α

Στάση λεωφορείου "Πανεπιστήμιο 2"

Σταθμός Β

Ιατρική

Ποδηλατόδρομος